Individuele begeleiding

KINDEREN EN JONGEREN

Als kinderen en jongeren het moeilijk hebben met:


  • het uiten van hun emoties op een gepaste manier
  • opkomen voor zichzelf
  • een negatief zelfbeeld
  • weinig zelfvertrouwen
  • (faal)angst
  • uit hun schulp te komen
  • omgaan met leeftijdsgenoten
  • ...


Kunnen ze terecht bij Hartentroef voor een individueel begeleidingstraject. Deze start steeds met 3 sessies telkens van 1,5 uur met het kind alleen. Na deze 3 sessies volgt er steeds een oudergesprek om de observaties te koppelen aan het verhaal van de ouders, om dan te komen tot inzichten en handvaten om het kind/de jongere verder te begeleiden. Na een traject kunnen op maat en in samenspraak, sessies bij aangevraagd worden.

OUDERS


Door de moeilijkheden van hun kind, geraken ouders soms ontmoedigd en worden ze onzeker in de opvoeding. Ze gaan aan zichzelf twijfelen waardoor de relatie met hun kind soms moeilijker gaat lopen. Hartentroef ondersteunt de ouders en helpt hen om weer sterk te staan in zowel de opvoeding als de relatie met hun kind. Tijdens gesprekken worden ze aangemoedigd om vol zelfvertrouwen en harmonieus met hun kind om te gaan. Kinderen spiegelen via hun gedrag datgene waar ouders zelf nog last van hebben. Kinderen laten op deze manier zien wat ouders in hun eigen leven moeten veranderen. Heel vaak verandert er heel veel bij het kind, als ouders zelf bepaalde inzichten krijgen


Na de eerste 3 sessies met het kind is er sowies steeds een oudergesprek. Daarna of los van een kindtraject, bestaat eveneens de mogelijkheid om oudergesprekken te plannen.VOLWASSENEN EN JONGVOLWASSENEN


Soms ben je als volwassene ook even de weg kwijt en ben je even niet meer in staat om antwoorden te vinden op verschillende levensvragen. Je zoekt hulp en coaching omdat je geen orde meer kan krijgen in de wirwar van negatieve gedachten en emoties. Als je op een bepaald of op verschillende levensdomeinen als werk, relaties, vrije tijd, ... het even niet meer weet, kan je bij Hartentroef terecht waar we samen alles op een rijtje zetten. Bij Hartentroef kan je terecht om via verschillende methodieken je eigen sterktes en mogelijkheden te ontdekken. Maar ook om zicht te krijgen op de waarden en normen die jouw handelen en leven richting geven. We vervangen gedachten en overtuigingen die jou belemmeren om je hart te kunnen volgen en je eigen pad te kunnen bewandelen, door te denken in mogelijkheden en opportuniteiten.


In een sessie van 2 uur zoeken we uit welke belemmerende patronen en overtuigingen je dagelijkse functioneren en je omgang met anderen, blokkeren en afremmen. Bovendien ruimen we deze belemmerende overtuigingen op via EFT (emotional freedom techniques). EFT is een zeer eenvoudige zelfhulptechniek die via het tappen op accupressuurpunten, werkt aan het emotioneel welbevinden.

Door deze werkwijze zijn ellenlange trajecten en veel opeenvolgende sessies niet nodig. Omdat deze werkwijze veel diepgaander is dan enkel praten, kan je slechts één sessie al heel wat verandering voelen in je dagelijkse leven.
ELLE M'ECOUTAIT AVEC LES YEUX, JE LA REGARDAIS AVEC MON COEUR.


- G. THOMPSON-


Iedereen kan bij Hartentroef eerst en vooral zijn/haar hart luchten zonder dat er op je hart getrapt wordt, zonder beoordeeld te worden. Op die manier voel je je beter begrepen.


Bij kinderen gebeurt dit op een speelse en creatieve manier. Via spel en verschillende soorten gesprekstechnieken geven kinderen en jongeren uitdrukking aan datgene wat zich vanbinnen afspeelt, aan hun HART!


Door middel van ervaringsgerichte en persoonlijke opdrachten worden bovendien sterktes en de kwaliteiten in de verf gezet en krijg je meer zelfvertrouwen om je moeilijkheden aan te pakken.


Bovendien maak ik ook gebruik van ontspanningstechnieken, lichaamsbewuste oefeningen en EFT (emotional freedom techniques). Op die manier kan je werken aan je emotioneel welzijn.


Bij Hartentroef kan je ontladen, maar vooral ook opladen!

KOSTPRIJS

Traject voor kinderen/jongeren:

3 sessies met kind/jongere van telkens 1,5 uur

+ het oudergesprek van 2 uur:

260€ voor het hele traject 


Afzonderlijke sessies:

Kinderen/jongeren: 65€ / sessie van 1,5u 

Ouders: 65€ / sessie van 1,5u 


Volwassenen/jongvolwassenen: 70€ / sessie van 2u