VISIE

In deze drukke tijden vol stress en verwachtingen, verliezen kinderen en jongeren soms zichzelf en dan zijn ze de weg kwijt. Hartentroef heeft als doel om hen terug op weg te helpen.

Net zoals volwassenen voelen kinderen en jongeren heel veel. Het is soms moeilijk om op een wenselijke en gepaste manier uiting te geven aan gevoelens als boosheid, angst, jaloezie, verdriet. Kinderen en jongeren uiten deze negatieve emoties soms in moeilijk gedrag. Ze kunnen zich soms eenzaam en onbegrepen voelen in die gevoeligheid. Ze voelen zich daardoor niet geaccepteerd in wie ze zijn en geraken dan van hun pad af.  Bij HARTENTROEF kunnen kinderen en jongeren op een creatieve en speelse manier uitdrukking geven aan die gevoelens, en vinden die emoties een andere en betere uitweg dan in moeilijk gedrag.

Bij Hartentroef krijgt iedereen de kans om openhartig te zijn zodat ze beter begrepen worden en oplossingen kunnen vinden voor datgene waarmee ze het moeilijk hebben.

De nadruk wordt gelegd op ieders mogelijkheden en niet op tekortkomingen.


TO BE YOURSELF

IN A WORLD THAT IS CONSTANTLY TRYING TO MAKE YOU SOMETHING ELSE,

IS THE GREATEST ACCOMPLISHMENT.


-RALPH WALDO EMERSON-

Via energetisch lichaamswerk, via gesprek en via creatieve en speelse methodieken, werk ik samen met de klant aan een positief zelfbeeld, aan positieve gedachten en aan zelfvertrouwen.

Hartentroef werkt oplossingsgericht, waarbij niet het probleem maar wel de persoon zijn/haar kwaliteiten centraal staat.

Het doel is dat ze vol zelfvertrouwen hun hart kunnen volgen en weerbaar in het leven staan.

Kinderen en jongeren horen vol zelfvertrouwen en krachtig in het leven te staan. Ze verdienen aandacht voor hun eigenheid en moeten hun hart kunnen volgen